Projektbild_Stoppa_FKatten

Concept, copy text and graphic design for lobbying campaign, for the Swedish Sports Confederation. Koncept och copy samt grafisk formgivning för lobbyingkampanj mot förslaget till ny föreningsskatt. Skatten skulle slå hårt mot små idrottsföreningar och klubbar. Kampanjen omfattade annonser, kampanjwebbsite, web-banners och videofilmer.

 

Annonser_Fkatten_01

 

Annonser_Fkatten_03

Annonser_Fkatten_04

Annonser_Fkatten_05

Annonser_Fkatten_06

Annonser_Fkatten_07

Annonser_Fkatten_08 Annonser_Fkatten_09